การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมสำหรับนักธรรมตรีและธรรมศึกษาตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมคือการอธิบายหลักธรรม ขยายธรรมะ เป็นหนึ่งในหลักสูตรนักธรรมตรีและธรรมศึกษาตรี ของทางสงฆ์ เรียนได้ไม่จำกัด หากท่านมีความสนใจ และต้องการความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ก็ขอเชิญได้ทุกๆท่าน