การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมสำหรับนักธรรมตรีและธรรมศึกษาตรี
ผู้สอน

พระมหา บุญเลิศ สระแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมสำหรับนักธรรมตรีและธรรมศึกษาตรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7214

สถานศึกษา
ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดลาดยาวใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมคือการอธิบายหลักธรรม ขยายธรรมะ เป็นหนึ่งในหลักสูตรนักธรรมตรีและธรรมศึกษาตรี ของทางสงฆ์ เรียนได้ไม่จำกัด หากท่านมีความสนใจ และต้องการความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ก็ขอเชิญได้ทุกๆท่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.