เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Aesthetic and Sound Design ภาค 1 / 2556 MT7 มทร อีสาน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทัศนะเรื่องการรับรู้ความงาม สภาวะของความงาม ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ การแสดงออกและอารมณ์ของศิลปะของดุริยางคศิลป์ การสร้างสรรค์และออกแบบเสียง เพื่อใช้ในสื่ออย่างเหมาะสม