ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
ผู้สอน

บุศรินทร์ ชื่นศิลป์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7225

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการฟัง พูด เขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.