homeศิษย์เก่าสัมพันธ์
person
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้สอน
นาย รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
723

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฐานข้อมูลสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)