ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชช.คอ) จ.8.00


ผู้สอน
นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชช.คอ) จ.8.00

รหัสวิชา
72318

รหัสวิชาของสถานศึกษา
20000-1201

สถานศึกษา
วท.พัทยา

คำอธิบายวิชา

111


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books