homeเทคโนโลยี56 ม.2/8
person
เทคโนโลยี56 ม.2/8

ผู้สอน
นางสาว รวิสรา หมื่นคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยี56 ม.2/8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7232

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)