เทคโนโลยี56 ม.2/8
ผู้สอน

นางสาว รวิสรา หมื่นคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี56 ม.2/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7232

สถานศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.