homeเทคโนโลยี56 ม.2/8
personperson_add
เทคโนโลยี56 ม.2/8

ผู้สอน
นางสาว รวิสรา หมื่นคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี56 ม.2/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7232

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)