การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี


ผู้สอน
Busara Tangeon
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

รหัสวิชา
72347

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books