7102

คำอธิบายชั้นเรียน

อาจารย์สอนเข้าถึงทุกคนค่ะ ช่วยกันปรึกษาซึ่งกันและกัน