home7102
personperson_add
7102

ผู้สอน
person
นางสาว อายูนี มาหะมะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
7102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7236

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อาจารย์สอนเข้าถึงทุกคนค่ะ ช่วยกันปรึกษาซึ่งกันและกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)