การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Modern Entrepreneurship


ผู้สอน
Weerapun Kaewrut
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Modern Entrepreneurship

รหัสวิชา
72360

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BUSI223

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและประเภทของการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติและบทบาทของผู้ประกอบการ การจัดทำแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books