ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ฤดูร้อน/66 กศบป


ผู้สอน
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ฤดูร้อน/66 กศบป

รหัสวิชา
72375

รหัสวิชาของสถานศึกษา
0033701

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ฤดูร้อน/66


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books