ทลบ.ยานยนต์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) 2566


ผู้สอน
นาย ธีระ บินกาเซ็ม
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทลบ.ยานยนต์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) 2566

รหัสวิชา
72377

รหัสวิชาของสถานศึกษา
22-4000-2301

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำอธิบายวิชา

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
  2. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. ติดตั้งโปรแกรมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. ตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
  5. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและโครงการเทคโนโลยี
  6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องานด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ประเภท โครงสร้าง ส่วนประกอบ ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูป ตรวจซ่อม บำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ อุปกรณ์เครือข่าย ไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ การรักษาความปลอดภัยและปกป้องความลับบนระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล จดโดเมน พัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและโครงการเทคโนโลยี ศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books