รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รร ปภัสสรคุณธรรม


ผู้สอน
ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รร ปภัสสรคุณธรรม

รหัสวิชา
72394

รหัสวิชาของสถานศึกษา
1111

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books