วิทยาการคำนวณ ม.1/1


ผู้สอน
นาย อัครชัย ปานุเวช
เข้าสู่ระบบเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาการคำนวณ ม.1/1

รหัสวิชา
72412

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว 21103

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)

คำอธิบายวิชา

รอคำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books