ศท.0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการ(กศ.บป)


ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท.0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการ(กศ.บป)

รหัสวิชา
72418

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ศท.0033701

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books