homemathkrujum
person
mathkrujum

ผู้สอน
นาง ภัทรา ตันนิลกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
mathkrujum

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7243

สถานศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)