homemathkrujum
personperson_add
mathkrujum

ผู้สอน
นาง ภัทรา ตันนิลกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
mathkrujum

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7243

สถานศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)