ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ(คธ.3/1)


ผู้สอน
นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ(คธ.3/1)

รหัสวิชา
72435

รหัสวิชาของสถานศึกษา
20000-1210(0-2-1)

สถานศึกษา
วท.พัทยา

คำอธิบายวิชา

1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books