การงานอาชีพ ม.2/10 ปี 67 ภาคเรียนที่ 1


ผู้สอน
705ครรชิต บุญปก
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ ม.2/10 ปี 67 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
72445

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books