31900-005 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม (2024)ปรับพื้นฐาน


ผู้สอน
นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
31900-005 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม (2024)ปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา
72460

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของโครงสร้างข้อมูล (Principle of Data Structures) ข้อมูลนามธรรม (Abstract DataType) การจัดโครงสร้างแบบ Linear และ non-linear data structures อัลกอลิทึมและการหาประสิทธิภาพ Big-O Notations การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบ Linked Lists, Stack Queues, Trees และ Graph การจัดการข้อมูลแบบ Heap และ Hash Tables อัลกอริทึมการจัดเรียนข้อมูลและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching Algorithms)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books