123-100 ชั้นเรียนทดสอบ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนที่ ข315

ทุกวันพุธเวลา 15.00-16.30