home123-100 ชั้นเรียนทดสอบ
person
123-100 ชั้นเรียนทดสอบ

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
123-100 ชั้นเรียนทดสอบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
725

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนที่ ข315

ทุกวันพุธเวลา 15.00-16.30


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)