123-100 ชั้นเรียนทดสอบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนที่ ข315

ทุกวันพุธเวลา 15.00-16.30