home1/2556 VisualBasic(ปวช.3/4)
person
1/2556 VisualBasic(ปวช.3/4)

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2556 VisualBasic(ปวช.3/4)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7250

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนวันพฤหัส เวลา 10:40-15:00 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)