องค์การและการบริหารงานคุณภาพ


ผู้สอน
นาย ปวิน จิตรชญานรากุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
องค์การและการบริหารงานคุณภาพ

รหัสวิชา
72521

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30001-1002

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

#องค์การและการบริหารงานคุณภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books