home937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ (ทย)
person
937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ (ทย)

ผู้สอน
ดร. อภิรัฐ วานิชสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ (ทย)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7254

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษารายวิชา 937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)