การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 67


ผู้สอน
กันตพัฒน์ โสดา
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 67

รหัสวิชา
72562

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30204-2103

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมพัฒนาเว็บด้านการจัดการเนื้อหา (CMS) โปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมพัฒนาเว็บอื่น ๆ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบ ติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดทำคู่มือ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books