homeวท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง
person
วท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7257

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชัันเรียนสำหรับนักศึกษาสาธารณสุข ปี 3 (รหัส 54)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)