homeวท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง
personperson_add
วท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7257

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชัันเรียนสำหรับนักศึกษาสาธารณสุข ปี 3 (รหัส 54)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)