ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 01

คำอธิบายชั้นเรียน

ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 01 ศุกร์ 8.00-11.20 น.