homeความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 01
person
ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 01

ผู้สอน
นาย ชาญชัย นามพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7259

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 01 ศุกร์ 8.00-11.20 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)