การวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ป.โท ภาคต้น 2567


ผู้สอน
ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 23 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ป.โท ภาคต้น 2567

รหัสวิชา
72598

รหัสวิชาของสถานศึกษา
พล 016161

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

หลักการ แนวคิด ความหมาย จรรยาบรรณ ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ทางพลศึกษาและกีฬา การประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม รายงาน และการนำเสนอผลการวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books