ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 02

คำอธิบายชั้นเรียน

ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ Sec 01 ศุกร์ 13.50-17.10 น.