เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

935-119 CAMPING (1/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

(ภาษาไทย) ลักษณะและรูปแบบการจัดค่ายแบบแคมปิ้ง การเตรียมและเลือกสรรอุปกรณ์แคมปิ้ง สถานที่ที่ท่องเที่ยวที่จัดการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้ง

(ภาษาอังกฤษ) Kind and patterns of camping tour; preparation and selection of camping equipments; camping tourist attractions