homeปวส.2อาหาร(ทวิ)
person
ปวส.2อาหาร(ทวิ)

ผู้สอน
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2อาหาร(ทวิ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7263

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอรในงานอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)