homeคอมพิวเตอร์เมืองยมวิทยาคาร
personperson_add
คอมพิวเตอร์เมืองยมวิทยาคาร

ผู้สอน
person
นาย ดาวี ตันเวียง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เมืองยมวิทยาคาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7271

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารยินดีต้อนรับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)