homeproject computer @ kkw2
personperson_add
project computer @ kkw2

ผู้สอน
person
นาย กฤตพล อินทร์เสนลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
project computer @ kkw2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7273

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์   หลักการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)