homeเคมีครูธิติมา
personperson_add
เคมีครูธิติมา

ผู้สอน
person
นาง ธิติมา อินทร์เสนลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีครูธิติมา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7275

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)