homeการควบคุมแบบลำดับ
personperson_add
การควบคุมแบบลำดับ

ผู้สอน
พิศิษฐ์ บุญรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การควบคุมแบบลำดับ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7283

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนPLC


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)