การควบคุมแบบลำดับ
ผู้สอน

พิศิษฐ์ บุญรอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การควบคุมแบบลำดับ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7283

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนPLC


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.