ผู้สอน
เด็กหญิง อวัสดา ทุนอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

thai2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7284

สถานศึกษา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องการให้ทุกคนได้มาดูการบ้านที่ครูสั่ง