homeทุนการศึกษา
personperson_add
ทุนการศึกษา

ผู้สอน
นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทุนการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
729

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทุนการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีการศึกษา  โดยจัรับสมัครใน 2  สัปดาห์แรกของการภาคการศึกษาที่ 1   

         ลักษณะทุนการศึกษา

                   1.  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม

                    2.  ทุนค่ารายเดือน 

                    3.  ทุนค่าหอพัก

                    4.  ทุนค่าอุปกรณ์การเรียน

 

        


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)