homeทุนการศึกษา
person
ทุนการศึกษา

ผู้สอน
นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทุนการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
729

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทุนการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีการศึกษา  โดยจัรับสมัครใน 2  สัปดาห์แรกของการภาคการศึกษาที่ 1   

         ลักษณะทุนการศึกษา

                   1.  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม

                    2.  ทุนค่ารายเดือน 

                    3.  ทุนค่าหอพัก

                    4.  ทุนค่าอุปกรณ์การเรียน

 

        


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)