ผู้สอน
นาย สุทรรศน์ สุคำภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีเวป 2 (Web Technology 2) ภาคสมทบ 1/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7290

สถานศึกษา

วิทยาลัยนครราชสีมา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซด์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยโดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้ การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม