homeเทคโนโลยีเวป 2 (Web Technology 2) ภาคสมทบ 1/2556
personperson_add
เทคโนโลยีเวป 2 (Web Technology 2) ภาคสมทบ 1/2556

ผู้สอน
person
นาย สุทรรศน์ สุคำภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีเวป 2 (Web Technology 2) ภาคสมทบ 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7290

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซด์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยโดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้ การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)