เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง (Advance Web Development) ภาคสมทบ 1/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ระดับสูง เป็นการสร้างเว็บแอพพลิเคชันขนาดใหญ่ เว็บบริการสถาปัตยกรรมและส่วนประกอบ ลักษณะการทำงานและกลไกของระบบบริการ การเชื่อมต่อและการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์งานเอ็กเอ็มแอล การเขียนภาษาสคริปต์ในระดับสูง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การประยุกต์งานเซสชัน และ คุกกี้ การพัฒนาโปรแกรมบนเฟรมเวิอ์ค แบบต่าง ๆ เช่น .NET และ J2EE การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ โมเดล วิว คอนโทรล รวมทั้งเทคนิคและเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์