homeการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง (Advance Web Development) ภาคสมทบ 1/2556
personperson_add
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง (Advance Web Development) ภาคสมทบ 1/2556

ผู้สอน
person
นาย สุทรรศน์ สุคำภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง (Advance Web Development) ภาคสมทบ 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7291

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ระดับสูง เป็นการสร้างเว็บแอพพลิเคชันขนาดใหญ่ เว็บบริการสถาปัตยกรรมและส่วนประกอบ ลักษณะการทำงานและกลไกของระบบบริการ การเชื่อมต่อและการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์งานเอ็กเอ็มแอล การเขียนภาษาสคริปต์ในระดับสูง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การประยุกต์งานเซสชัน และ คุกกี้ การพัฒนาโปรแกรมบนเฟรมเวิอ์ค แบบต่าง ๆ เช่น .NET และ J2EE การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ โมเดล วิว คอนโทรล รวมทั้งเทคนิคและเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)