homeวัสดุวิศวกรรม IDT3R - 1/56
personperson_add
วัสดุวิศวกรรม IDT3R - 1/56

ผู้สอน
person
นาย ชาญ ราชวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วัสดุวิศวกรรม IDT3R - 1/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7292

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับส่งงานส่วนบุคคล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)