ผู้สอน
นาย ชาญ ราชวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วัสดุวิศวกรรม IDT3R - 1/56


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7292

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับส่งงานส่วนบุคคล