homeวัสดุวิศวกรรม IDT3Q - 1/56
person
วัสดุวิศวกรรม IDT3Q - 1/56

ผู้สอน
นาย ชาญ ราชวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วัสดุวิศวกรรม IDT3Q - 1/56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7293

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับส่งงานส่วนตัว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)