ห้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก ทั้งในระดับระหว่างประเทศ ต่างประเทศ และ ประเทศไทย