ห้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก


ผู้สอน
อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก

รหัสวิชา
73

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบายวิชา

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก ทั้งในระดับระหว่างประเทศ ต่างประเทศ และ ประเทศไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books