ผู้สอน
นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.6 ช่างเครื่องทำความเย็น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7306

สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย