homeชั้น ม.6 ช่างประดิษฐ์ตัวอักษร
personperson_add
ชั้น ม.6 ช่างประดิษฐ์ตัวอักษร

ผู้สอน
person
นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.6 ช่างประดิษฐ์ตัวอักษร

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7307

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)