ชั้น ม.6 ช่างประดิษฐ์ตัวอักษร
ผู้สอน

นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.6 ช่างประดิษฐ์ตัวอักษร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7307

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.