ผู้สอน
นาย ธิปไตย รุ่งเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.4 วิชา ช่างก่อสร้าง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7309

สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย