home วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท
personperson_add
วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7312

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)