ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7312

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ