home วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท
personperson_add
วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7312

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)