homeSWU141 B01 1/2556
person
SWU141 B01 1/2556

ผู้สอน
นาง รัตติยา มีบุศย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU141 B01 1/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7320

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะการรู้สารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)