ผู้สอน
นาย ศราวุธ จอมใจทิปิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

COM M. 5/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7323

สถานศึกษา

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม. 5/1  ปีการศึกษา 255