homeไทยพื้นฐาน3
personperson_add
ไทยพื้นฐาน3

ผู้สอน
นาง เพลินพิศ พร้อมญาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไทยพื้นฐาน3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7329

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)