homeศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2556
personperson_add
ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2556

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7331

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)