homeทัศนศิลป์ ม. 3
personperson_add
ทัศนศิลป์ ม. 3

ผู้สอน
นาย ศักดิ์ เรืองแสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทัศนศิลป์ ม. 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7332

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ศึกษาเนื้อหาแล้วทำแบบทดสอบลองดู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)