ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 6
ผู้สอน

นาง อำนวยพร ภูกุดแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7333

สถานศึกษา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.